Suggestie of klacht

Suggesties ter verbetering

Micro-Analyse Zeeland BV is continue bezig haar dienstverlening te verbeteren. Toch kan het voorkomen dat u zelf tips of suggesties voor ons heeft waarmee wij onze dienstverlening nog verder kunnen verbeter. Daarom staan wij open voor uw tips, adviezen en suggesties. 

U kunt deze aan ons kenbaar maken door een e-mail te sturen aan info@microanalyse.nl. Wij zullen u uiteraard van een terugkoppeling voorzien.

Klachten

Het kan ook voorkomen dat u niet tevreden bent over door Micro-Analyse Zeeland uitgevoede werkzaamheden of over gerapporteerde analyseresultaten. Wij verzoeken u vriendelijk om in dat geval uw klacht schriftelijk aan ons kenbaar te maken door een e-mail te sturen aan info@microanalyse.nl. Uw klacht wordt geregistreerd en u ontvangt een bevestiging van de ontvangst van uw klacht. Vervolgens zullen wij uw klacht behandelen en met u daarover met communiceren zoals dat in het flowschema is weergegeven. Het flowschema kunt u in de bijlagen downloaden.