Positive release

Steeds vaker gaan bedrijven werken volgens het zgn. positive release princiepe. Dat betekent dat een productiepartij of batch pas vrijgegeven wordt om uit te leveren nadat analyseresultaten bekend zijn.
In de meeste gevallen gaat het er dan om dat men producten pas uitlevert als bekend is of pathogene micro organismen (ziekmakende bacteriën) in het product afwezig zijn. 

Positive release - Listeria monocytogenes

In het bijzonder gaat het vaak om de analyse naar de aan/afwezigheid van Listeria monocytogenes. Zo nu en dan verschijnen er berichten in de media dat producenten producten uit de handel halen omdat Listeria monocytogenes is aangetoond. Om te voorkomen dat dit scenario zich voltrekt wordt steeds vaker op basis van positive release gewerkt.

De producten worden eerst onderzocht op de aan/afwzigheid van Listeria monocytogenes . Is het resultaat negatief (geen Listeria monocytogenes aangetoond) dan pas worden producten uitgeleverd. Deze manier van werken kan veel ellende voorkomen, denk aan ziekte gevallen, recalls, imago schade en hoge kosten. 

Sneltest Listeria monocytoges

Werken op basis het positive release princiepe vraagt om een strakke planning. Niet alleen voor uw productie-locatie maar ook voor ons, als laboratorium. Er dienen duidelijke afspraken gemaakt te worden omtrent uw productie, het ophaalmoment, en de aanvang van de analyses. Omdat producten snel uitgeleverd dienen te worden is het van belang dat de analyseresultaten ook snel kunnen worden gerapporteerd. Door de sterk toenemende vraag naar korte doorlooptijd van analyses hebben wij onze laboratoriumprocessen hierop aangepast. Wij kunnen vaak al de volgende dag een (negatief) resultaat afgeven.

De volgende dag resultaat!

Wij hebben in ons laboratorium analysetechnieken beschikbaar waarbij we op DNA-niveau van bacteriën kunnen vaststellen of (in dit geval) Listeria monocytogenes in het monster aan- of afwezig is. Deze analysemethode (m.b.v. real time PCR-techniek) levert ons zeer snelle en vooral ook accurate analyeresultaten. In de meeste gevallen zijn wij in staat om al de volgende dag een (negatief) analyseresultaat te produceren. Listeria is dan niet aangetoond in het monster.

Geaccrediteerde analysemethode

De analysemethode naar Listeria monocytogenes kunnen wij onder accreditatie uitvoeren, gelijkwaardig aan ISO 11290-1. Levensmiddelenproducenten voldoen ook met deze analysemethode aan de voedselveiligheidscriteria vermeld in Verordening EG Nr. 2073 (2005), voor kant-en-klare levensmiddelen

Neem contact op!

We informeren u graag over de mogelijkheden!