Positive release

Steeds vaker werken bedrijven volgens het zogeheten ‘positive release' principe. Dit betekent dat een productiepartij of -batch kan worden uitgeleverd, nadat de analyseresultaten bekend zijn. In de meeste gevallen betekent dit dat producten pas uitgeleverd worden zodra met zekerheid is vastgesteld dat er geen pathogene micro organismen (ziekmakende bacteriën) in het product aangetoond zijn.

Positive release - Listeria monocytogenes

Het betreft vaak de analyse naar de aanwezigheid van Listeria monocytogenes. Zo nu en dan verschijnen er berichten in de media, dat producenten hun producten uit de handel moeten nemen  omdat Listeria monocytogenes is aangetoond. Om een dergelijk rampscenario te voorkomen, werken steeds meer producten op basis van positive release. Dit betekent dat de producten eerst worden onderzocht op de aanwezigheid van Listeria monocytogenes. Is het resultaat negatief, met andere woorden, is er geen Listeria monocytogenes aangetoond, dan worden de producten pas uitgeleverd. Deze werkwijze kan veel problemen voorkomen, waaronder ziektegevallen, recalls, imagoschade en hoge kosten. 

Sneltest Listeria monocytoges

Werken op basis het ‘positive release’ principe vergt een strakke planning, zowel bij uw productielocatie als op ons laboratorium. Het is daarom nodig om duidelijke afspraken te maken over uw productie, het ophaalmoment en de aanvang van de analyses. Omdat u uw producten snel wilt uitleveren, is het belangrijk dat wij de analyseresultaten snel kunnen rapporteren. Vanwege de sterk toenemende vraag naar een korte doorlooptijd, hebben wij onze laboratoriumprocessen aangepast.

De volgende dag resultaat!

Wij werken daarvoor met analysetechnieken waarbij we op DNA-niveau van bacteriën kunnen vaststellen of (in dit geval) Listeria monocytogenes al dan niet in het monster aanwezig is. Deze analysemethode (m.b.v. real time PCR-techniek) levert ons zeer snelle en accurate analyseresultaten. Wij kunnen nu vaak al de volgende dag een (negatief) resultaat afgeven. Listeria monocytogenes is dan niet aangetoond in het monster.

Geaccrediteerde analysemethode

De analysemethode naar Listeria monocytogenes voeren wij uit onder accreditatie, gelijkwaardig aan ISO 11290-1 (AFNOR BRD 07/10-04/05). Levensmiddelenproducenten voldoen met deze analysemethode aan de voedselveiligheidscriteria vermeld in Verordening EG Nr. 2073 (2005) voor kant-en-klare levensmiddelen.

Neem contact op!

We informeren u graag over de mogelijkheden!