Mestonderzoek

Als een van de eerste laboratoria in Nederland bracht Micro-Analyse Zeeland haar onderzoeken naar Salmonella, E. Coli en Enterobacteriaceae in compost en digestaat (bewerkte mest) onder accreditatie. Erkende mestverwerkers, biogas- en composteerinrichtingen en voedermiddelenproducenten hebben te maken met verschillende Europese verordeningen. Daarin zijn veterinairrechtelijke- en volksgezondheidsvoorschriften vastgesteld voor onder andere het in de handel brengen, vervoeren, doorvoeren, opslaan, hanteren, verwerken, gebruiken of verwijderen van dierlijke bijproducten.

Dit wordt gedaan om te voorkomen dat deze producten een risico voor de gezondheid van mens en/of dier kunnen vormen. Als een van de eerste laboratoria in Nederland heeft Micro-Analyse Zeeland, speciaal voor de matrix ‘mest en compost’, Salmonella, Escherichia coli en Enterobacteriaceae als eigen methode onder accreditatie gebracht. Deze methode is tevens door de NVWA geaccepteerd.

Neem contact op!

We informeren u graag over de mogelijkheden!