Wateronderzoek

Om verschillende redenen kan onderzoek naar de waterkwaliteit noodzakelijk zijn. Bijvoorbeeld omdat de wetgever dit vereist, om te voldoen aan GlobalGap, BRC, IFS of andere kwaliteitseisen, of vanuit het oogpunt van kwaliteit en/of veiligheid.

Monsterneming

De monsterneming speelt een belangrijke rol bij microbiologisch laboratorium onderzoek. Voor een betrouwbaar resultaat is het belangrijk dat de monsterneming op de juiste manier plaatsvindt. Micro-Analyse Zeeland kan deze monsternemingen voor u op locatie uitvoeren. Voor de meeste van deze monsternemingen zijn wij tevens geaccrediteerd.

Diverse soorten water komen voor microbiologisch onderzoek in aanmerking. U kunt hierbij denken aan:

  • Drinkwater (leidingwater)
  • Vee drinkwater
  • Bronwater
  • Oppervlaktewater
  • Afvalwater
  • Proceswater / spoelwater
  • Zwemwater
  • Tandartsunit water (wip richtlijn)

Accuraat en betrouwbaar

Micro-Analyse Zeeland heeft de kennis en de technische voorzieningen in huis om accurate en betrouwbare analyseresultaten te verzorgen. Watermonsters dienen (bijvoorbeeld voor onderzoek op algemeen kiemgetal) binnen 12 uur na monstername op het laboratorium in behandeling te worden genomen. Zo wordt de kans op de eventuele (verdere) uitgroei van micro-organismen tot een minimum beperkt.

Neem contact op!

Heeft u vragen over een specifiek type (water) onderzoek, we informeren u graag over de mogelijkheden.