Wateronderzoek

Om verschillende redenen kan onderzoek van de waterkwaliteit noodzakelijk zijn. Dat kan zijn vanuit een eigen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en veiligheid, omdat de wetgever dat eist, om te voldoen aan bijvoorbeeld GlobalGap-, BRC, IFS normen en andere kwaliteitseisen. 

De monsterneming speelt een belangrijke rol bij microbiologisch laboratorium onderzoek. Het is uiteraard van groot belang voor een betrouwbaar resultaat dat de monsterneming op een juiste manier wordt uitgevoerd. Micro-Analyse Zeeland kan deze monsternemingen voor u op locatie uitvoeren. Voor de meeste van deze monsternemingen zijn wij tevens geaccrediteerd.

Diverse soorten water kunnen voor microbiologisch onderzoek in aanmerking komen. Denk hierbij aan:

  • Drinkwater (leidingwater)
  • Vee drinkwater
  • Bronwater
  • Oppervlaktewater
  • Afvalwater
  • Proceswater / spoelwater
  • Zwemwater
  • Tandartsunit water (wip richtlijn)

Micro-Analyse Zeeland heeft voor u de kennis en technische voorzieningen in huis om accurate en betrouwbare analyseresultaten te verzorgen. Watermonsters dienen (voor bijvoorbeeld onderzoek op algemeen kiemgetal) binnen 12 uur na monstername op het laboratorium in behandeling te worden genomen. Zo wordt eventuele (verdere) uitgroei van micro-organismen tot een minimum beperkt.

Neem contact op!

Heeft u vragen over een specifiek type (water) onderzoek, neem vrijblijvend contact met ons op, wij denken graag met u mee.