Legionella onderzoek

De legionellabacterie leeft in water en kan door verspreiding en inademing van fijne druppeltjes mensen besmetten. De legionellabacterie kan een ernstige longontsteking veroorzaken die ook wel de veteranenziekte wordt genoemd.

Legionellapreventie

Om die reden is legionellapreventie vereist in situaties waarbij sprake is van aerosolvorming (verneveling van water). Bedrijven die onder de zogenoemde prioritaire instellingen vallen, zijn wettelijk verplicht om periodiek controles te laten uitvoeren op de aanwezigheid van deze legionellabacterie in hun drinkwaterleidingsysteem.

Prioritaire instellingen:

 • Ziekenhuizen
 • Zorginstellingen
 • hotels
 • bed & breakfasts
 • (mini-)campings
 • bungalow parken
 • jachthavens
 • Zwembaden en sauna’s
 • Celinrichtingen en asielzoekercentra
 • Truckstops

Wettelijke verplichtingen

Wettelijk is bepaald dat prioritaire instellingen periodiek het drinkwater moeten laten onderzoeken op de aan- of afwezigheid van Legionella. Aan dit onderzoek worden eisen gesteld. Zo dient zowel de monsterneming als het laboratoriumonderzoek onder accreditatie te worden uitgevoerd. Micro-Analyse Zeeland is het enige laboratorium in Zeeland dat zowel voor de monsterneming als voor de laboratoriumanalyse is geaccrediteerd. Hiermee bent u verzekerd van een  analysecertificaat dat voldoet aan alle gestelde eisen en door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van het ministerie wordt geaccepteerd. 

Accreditatie

Ons laboratorium is geaccrediteerd voor monstername en analyse voor de volgende types water:

 • Drinkwater
 • Proceswater
 • Koeltorenwater
 • Tandartsunit water
 • Zwembadwater

De detectie van Legionella spp. in watermonsters voert ons laboratorium uit conform de internationale norm ISO 11731. Voor meer informatie over onze accreditatie op het gebied van Legionella verwijzen wij u naar onze geaccrediteerde scope L420.

Aantal monsters en frequentie

Het verplicht te onderzoeken aantal monsters hangt af van het totaal aantal tappunten in de collectieve leidingwaterinstallatie. De frequentie van de monstername is in de meeste gevallen 2 keer per jaar. In sommige gevallen kan met een bemonster frequentie van 1 keer per jaar worden volstaan, bijvoorbeeld als de openingstijd per jaar minder dan 6 maanden bedraagt, zoals bij een (mini)camping. Natuurlijk adviseren wij u graag.

Zorgplicht

Oók als uw bedrijf of organisatie niet onder de groep prioritaire instellingen valt, heeft u een zorgplicht zodra derden gebruik maken van uw leidingwater. Dit betekent dat u bij eventuele besmettingen verantwoordelijk kunt worden gehouden. Om die reden laten steeds meer niet-verplichte organisaties onderzoek doen naar legionella in drinkwaterleidingen, zoals bedrijven (personeelsdouches),  (sport)verenigingen en kinderdagverblijven.

Neem contact op!

We informeren u graag over de mogelijkheden!