Legionella onderzoek

De legionellabacterie leeft in water en kan door verspreiding en inademing van fijne druppeltjes mensen besmetten. De legionellabacterie kan een ernstige longontsteking veroorzaken die ook wel de veteranenziekte wordt genoemd.
Daarom is Legionella-preventie een vereiste voor situaties waarbij sprake is van aerosolvorming (verneveling van water). Bedrijven die onder de zogenoemde prioritaire instellingen vallen zijn wettelijk verplicht om periodieke controles uit te laten voeren op de aanwezigheid van deze Legionella bacterie in hun drinkwaterleidingsysteem.

Prioritaire instellingen:

 • Ziekenhuizen
 • Zorginstellingen
 • hotels
 • bed & breakfasts
 • (mini-)campings
 • bungalow parken
 • jachthavens
 • Zwembaden en sauna’s
 • Celinrichtingen en asielzoekercentra
 • Truckstops

Wettelijke verplichtingen

Wettelijk is bepaald dat prioritaire instellingen op periodieke basis het drinkwater moeten laten onderzoeken op de aan/afwezigheid van Legionella. Aan dit onderzoek worden ook eisen gesteld. Daarbij dient zowel de monsterneming als het laboratorium onderzoek onder accreditatie te worden uitgevoerd. Micro-Analyse Zeeland is het enige laboratorium in Zeeland dat zowel voor de monsterneming als voor de laboratorium analyse is geaccrediteerd. Hierdoor bent u verzekerd van een  analysecertificaat dat aan alle gestelde eisen voldoet en door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van het ministerie wordt geaccepteerd. 

Ons laboratorium is geaccrediteerd voor monstername en analyse voor de volgende types water:

 • Drinkwater
 • Proceswater
 • Koeltorenwater
 • Tandartsunit water
 • Zwembadwater

De detectie van Legionella spp. in watermonsters wordt conform de internationale norm ISO 11731 door ons lab uitgevoerd. Voor nadere informatie over onze accreditie op Legionella gebied, zie onze geaccrediteerde scope L420.

Aantal monsters en frequentie

Het verplicht aantal te onderzoeken monsters hangt af van het totaal aantal tappunten in de collectieve leidingwaterinstallatie. De monstername frequentie is in de meeste gevallen 2 keer per jaar. In sommige gevallen – wanneer de openingstijd gedurende het jaar minder dan 6 maanden bedraagt (bijvoorbeeld een bij een (mini)camping) – kan met een bemonster frequentie van 1x per jaar i.p.v. 2x per jaar worden volstaan. Uiteraard kunnen wij u hierin van passend advies voorzien.

Zorgplicht

Als uw bedrijf of onderneming niet onder deze groep van ‘’prioritaire instellingen’’ valt, wilt dit niet direct zeggen dat u zich helemaal niets aan hoeft te trekken van de mogelijke risico’s. Wanneer u derden gebruik laten maken van uw leidingwater, heeft u te allen tijde een zorgplicht. Dit betekend dat u bij eventuele besmettingen verantwoordelijk kan worden gehouden.
Om deze reden (zorgplicht) laten steeds meer niet-verplichte bedrijven onderzoek doen naar de aan/afwezigheid van Legionella in drinkwaterleidingen. Denk hierbij aan bedrijven (personeelsdouches),  (sport)verenigingen en kinderdagverblijven.

Neem contact op!

We informeren u graag over de mogelijkheden!