Accreditatie & scope L420

ISO/IEC 17025:2017

Ons bedrijf is door de Raad voor Accreditatie (RvA) geaccrediteerd conform de internationale norm EN ISO/IEC 17025:2017.  Micro-Analyse Zeeland staat bij de RvA geregistreerd onder nummer L420.

Scope van de accreditatie

Door de jaren heen is de geaccrediteerde scope met verrichtingen steeds verder uitgebreid. Hetzij door uitbreiding van parameters, matrixes of door het toepassen van nieuwe analyse-methoden of technieken.

Rapportage

Op de analysecertificaten die wij uitgeven, moeten wij duidelijk aangeven of een analyse al dan niet onder accreditatie is uitgevoerd. Als analyses onder accreditatie zijn uitgevoerd, mogen wij op het analysecertificaat daarbij tevens ons accreditatiekenmerk vermelden. Dit accreditatiekenmerk bevat onder andere ons registratienummer L420.

Downloaden:

Via onderstaande link kunt u ten alle tijde de meest actuele versie van onze geaccrediteerde scope downlaoden.|