Accreditatie & scope L420

ISO/IEC 17025:2005

Sinds 2005 is ons bedrijf door de Raad voor Accreditatie (RvA) geaccrediteerd conform de internationale norm EN ISO/IEC 17025:2005.  Micro-Analyse Zeeland staat bij de RvA geregistreerd onder nummer L420.

Scope van de accreditatie

Door de jaren heen is de geaccrediteerde scope met verrichtingen steeds verder uitgebreid. Hetzij door uitbreiding van parameters, matrixes of door het toepassen van nieuwe analyse-methoden of technieken.

Rapportage

Op analysecertificaten die wij uitgeven moeten wij duidelijk aangeven als of een analyse wel of niet onder accreditatie is uitgevoerd. Als anlayses onder accreditatie zijn uitgevoerd, mogen wij op het analysecertificaat daar tevens ons accreditatiekenmerk bij vermelden. Dit accreditatiekenmerk bevat o.a. ons registratienummer L420. 

Downloaden:

Via onderstaande link kunt u ten alle tijde de meest actuele versie van onze geaccrediteerde scope downlaoden.

 Onze geaccrediteerde scope - NL versie
 Onze geaccrediteerde scope - UK versie