Over Micro-Analyse Zeeland

1998 - Oprichting Micro-Analyse Zeeland

In 1998 is Johnny Rottier samen met zijn vrouw Gonda een eigen bedrijf gestart. Johnny was daarvoor hoofd-analist op een klinisch microbioloigsch streeklaboratorium en Gonda was actief in de veterinaire microbiologie. In deze periode deed wet-en regelgeving omtrent HACCP zijn intrede en beiden voelden aan dat dit het moment was om op de vraag naar ondersteuning omtrent deze regelgeving in te springen. Micro-Analyse Zeeland werd geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. De eerste werkzaamheden werden vanuit thuis gestart. Zo werd de garage omgebouwd tot klein laboratorium.

2002 - Aankoop pand

Het advieswerk op HACCP-gebied breidde zich uit. Er kwam meer vraag naar microbiologische onderzoeken. Echter was het zaken doen met een geaccrediteerd laboratorium voor veel opdrachtgevers een vereiste. Daarom werd gezocht naar een geschikt onderkomen voor het laboratorium. Een pand wat dienst had gedaan als  bankgebouw werd verbouwd tot laboratorium. Nu kon worden gebouwd aan het kwaliteitsmanagementsysteem en aan de toekomst van Micro-Analyse Zeeland.

2005 - ISO 17025:2005 geaccrediteerd

In 2005 werd het bedrijf door de Raad voor Accreditatie (Rva) geaccrediteerd volgens ISO 17025:2005.  Na het behalen van dit kwaliteitskeurmerk wisten steeds meer bedrijven uit de foodsector Micro-Analyse Zeeland te vinden. Denk aan bedrijven in de vlees-, en visverwerking, gronten en fruit, bakkerijen, horeca en industriële (food)producenten. In deze periode werd het pakket aan analyses verder uitgebreid. Ook werd geinvesteerd in nieuwe snelle analysemthoden, denk aan real time PCR.

2011 - Roy Rottier versterkt het team

In 2011 stapt Roy Rottier, de oudste zoon van Johnny en Gonda, in het bedrijf. Roy heeft een commerciele achtergrond en zal ook de commerciele taken binnen het bedrijf voor zijn rekening nemen. Een nieuwe huisstijl werd geintroduceerd, website werd vernieuwd en er werden eerste stappen gezet naar een papier-arme werkomgeving.

2013 - 1e uitbreiding pand

In 2013 werd gestart met de uitbreiding van het bedrijfspand. Het laboratorium werd vergroot waarbij er tevens een aparte (geconditioneerde) broedstoofruimte werd gerealiseerd. Tevens werd bij de verbouwing een nieuwe kantine voorzien.

2016 - Aankoop naastgelegen bedrijfspand

In 2016 werd een naastgelegen bedrijfspand aangekocht om uitbreiding in de toekomst veilig te stellen.

2018 - LIMS

In 2018 werd overgestapt naar een volledig nieuw Laboratorium Informatie en Management Systeem (LIMS). Met de introductie van dit systeem hebben wij grote stappen gezet in m.n. de doorlooptijden van de analyses, kwaliteit en traceerbaarheid.

2019 - 2e uitbreiding pand

In 2018 werd besloten om het bestaande bedrijfspand opnieuw uit te breiden. Het bestaande pand en het in 2016 aangekochte pand werden in 2019 met elkaar verbonden door een stukje nieuwbouw.
In de nieuwbouw werd een magazijn gesitueerd en er werd een aparte monsterontvangstruimte gerealiseerd voorzien van koelcellen en een ruimte vriescel.  Het kantoor is intern verhuisd naar het nieuwe kantoorpand.