Bemonsterschema

Wanneer u overweegt om te starten met microbiologische onderzoek is het aan te bevelen hiervoor een gestructureerd bemonsterschema op te stellen. In overleg met de opdrachtgever stelt Micro-Analyse Zeeland een passend bemonsteringsschema op wat voldoet aan de eisen die gesteld worden. Dit kunnen wettelijke eisen zijn maar ook kunnen uw afnemers microbiologische eisen stellen aan uw producten. Omdat er vaak meer factoren een rol spelen is een goed doordacht bemonsterschema onmisbaar.

Bij het opstellen van het schema komen de volgende zaken aan bod:

Waarom onderzoeken? Wat is de doelstelling?
Wat onderzoeken? Product, proces of het kwaliteitsysteem
Waar en wanneer? Plaats en tijd
Waarop onderzoeken? Welke micro organismen en met welke analysemethode
Referentiewaarden? Binnen welke normen mogen de resultaten liggen
Aantal? Het aantal monster (n) en de grootte

Op deze manier wordt voorkomen dat u onnodig veel analyses laat uitvoeren en dat bepaalde (wettelijke verplichte) analyses over het hoofd worden gezien.

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig bij het opstellen van een bemonsterschema wat voldoet aan wet-en regelgeving? Neem contact met ons op en we bekijken samen wat de mogelijkheden zijn.