Kwaliteit

Kwaliteit is een continue evaluerend proces

Kwaliteit is een begrip, een continu evaluerend proces. Er zit geen handvat aan, je kunt het niet vastpakken of oppoetsen. Kwaliteit is een kwestie van gevoel, een kwestie van mentaliteit. Het is een manier van werken waar de hele organisatie van doordrongen moet zijn. 365 dagen per jaar, 24 uur per dag. Daar staat Micro-Analyse Zeeland voor. Met veel plezier en aandacht voor onze klanten en onze onderzoeken. Deze hoge mate van kwaliteit wordt nagestreefd door onze enthousiaste en deskundig opgeleide medewerkers en wordt geborgd door ons ISO 17025 kwaliteitssysteem.

Dagelijkse controle

Bij elk onderzoek worden controle monsters in het onderzoek betrokken. Dit zijn bijvoorbeeld blanco controles, of positieve controles. Net als uw monsters, doorlopen deze controle monsters hetzelfde analyseproces van A tot Z, net als uw monsters. Dit toont of het onderzoek (met de gebruikte materialen, mensen en apparatuur) correct is verlopen. Een onderdeel van het autoriseren van analyseresultaten is het beoordelen van deze controlemonsters. Analyseresultaten worden enkel vrijgegeven als ook de dagelijkse controles geen afwijkingen laten zien. 

Ringonderzoeken

Omdat het lastig is de kwaliteit in woorden uit te drukken, doen wij regelmatig mee aan ringonderzoeken. Een ringonderzoek is een goede manier om de geleverde onderzoekskwaliteit door een onafhankelijke externe partij te laten beoordelen. Bij een ringonderzoek verstuurt een externe partij dezelfde monsters naar verschillende laboratoria. Deze externe partij weet exact of een bepaalde bacterie wel of niet aanwezig is in het monster en in welke hoeveelheid. Na afloop van het onderzoek delen wij onze analyseresultaten met de externe partij. Op deze manier kan exact worden vastgesteld of de door ons gevonden resultaten accuraat en betrouwbaar zijn. Keer op keer scoort Micro-Analyse Zeeland uitstekend op deze ringonderzoeken. Telkens weer krijgen wij de bevestiging dat de kwaliteit van onze onderzoeken op een hoog niveau ligt.