Kwaliteit

Kwaliteit is een continue evaluerend proces

Kwaliteit is een begrip, een continu evaluerend proces. Er zit geen handvat aan, je kunt het niet vastpakken of oppoetsen. Kwaliteit is een kwestie van gevoel, een kwestie van mentaliteit. Het is een manier van werken waar de hele organisatie van doordrongen moet zijn. 365 dagen per jaar, 24 uur per dag. Daar staat Micro-Analyse Zeeland voor. Met veel plezier en aandacht voor onze klanten en onze onderzoeken. Deze hoge mate van kwaliteit wordt nagestreefd door onze enthousiaste en deskundig opgeleide medewerkers en wordt geborgd door ons ISO 17025 kwaliteitssysteem.

Ringonderzoeken

Omdat het lastig is de kwaliteit in woorden uit te drukken doen wij regelmatig mee aan ringonderzoeken. Een ringonderzoek is een goede manier om onze geleverde onderzoekskwaliteit door een onafhankelijke externe partij te laten beoordelen.

Bij een ringonderzoek wordt door een externe partij dezelfde monsters naar tal van verschillende laboratoria worden verstuurd. Deze externe partij weet exact óf een bepaalde bacterië wel of niet aanwezig is in het monster en, in welke hoeveelheid. Na afloop van het onderzoek delen wij onze analyseresultaten met deze externe partij. Op deze manier kan exact worden vastgesteld of de gevonden resultaten door ons accuraat en betrouwbaar zijn. Keer op keer scoort Micro-Analyse Zeeland uitstekend op deze ringonderzoeken. Telkens weer krijgen wij bevestiging dat de kwaliteit van onze onderzoeken op een hoog niveau ligt.