Karkasonderzoek

Verschillende EG richtlijnen verplichten zgn. ‘Exploitanten van inrichtingen voor de productie van vlees’ (slachthuizen) regelmatig de hygiëne bij de productie te controleren. Onderdeel daarbij vormt bacteriologische bemonstering van karkassen van runderen, schapen, geiten en paarden.

Om de slachthygiëne in kaart te kunnen brengen voert Micro-Analyse Zeeland bij diverse slachterijen karkasonderzoek uit. De buitendienstmedewerkers van Micro-Analyse Zeeland zijn o.a. geaccrediteerd voor de uitvoering van dergelijke periodieke bemonsteringen in slachthuizen volgens de zgn. destructieve methode.

De daarbij horende bacteriologische onderzoeken van de betreffende monsters vinden in ons laboratorium eveneens plaats onder accreditatie.

Rapportage van de analyseresultaten wordt opgemaakt in het daarvoor geldende specifieke format zoals dat is neergelegd in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Op verzoek kunnen trendanalyses worden opgemaakt van de analyseresultaten.

Neem contact op!

We informeren u graag over de mogelijkheden!