Karkasonderzoek

Verschillende EG richtlijnen verplichten zogeheten ‘Exploitanten van inrichtingen voor de productie van vlees’ (slachthuizen) regelmatig de hygiëne bij de productie te controleren. De bacteriologische bemonstering van karkassen van runderen, schapen, geiten en paarden hoort daarbij.

Periodieke bemonsteringen

Om de slachthygiëne in kaart te kunnen brengen, voert Micro-Analyse Zeeland karkasonderzoek uit bij diverse slachterijen. Onze buitendienstmedewerkers zijn onder andere geaccrediteerd voor de uitvoering van bemonsteringen in slachthuizen volgens de zogenaamde destructieve methode. De daarbij behorende bacteriologische onderzoeken vinden in ons laboratorium eveneens onder accreditatie plaats.

Rapportage en trendanalyses

De rapportage van de analyseresultaten maken we op in het daarvoor geldende format, zoals dit is neergelegd in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. Desgewenst maken we trendanalyses op van de analyseresultaten.

Neem contact op!

We informeren u graag over de mogelijkheden!