Rapportage

LIMS

Na ontvangst van de monsters op ons laboratorium worden deze aangemeld in ons Laboratorium en Informatie Management Systeem (LIMS). Alle relevantie informatie over het monster wordt in dit systeem ingevoerd. Elk monster krijgt een uniek identificatienummer toegewezen en de monsters worden fysiek voorizen van een barcode. Deze barcode wordt bij alle werkzaamheden tijdens het onderzoek gebruikt, zodat we steeds exact weten wat de status van het onderzoek is. 

Analysecertificaat

Zodra alle analyseresultaten in het LIMS zijn ingevoerd en alle informatie is gecontroleerd en geautoriseerd, kan het analysecertificaat woden opgemaakt. De analysecertificaten zijn exclusief beschikbaar voor u als opdrachtgever en worden per email verstuurd. De resultaten van onze geaccrediteerde onderzoeken worden altijd voorzien van ons accreditatiekenmerk (RvA L420).Rapporten met dit kenmerk worden zonder meer geaccepteerd, zowel door overheden als in het (inter)nationale handelsverkeer.

Klantspecifieke wensen

Micro-Analyse Zeeland biedt u de mogelijkheid om de rapportages aan klantspecifieke wensen aan te passen. Denk daarbij aan het vermelden van referentiewaarden. Ook het toetsen van de resultaten aan deze referentiewaarden behoort tot de mogelijkheden.
Standaard zijn onze rapportages in het Nederlands en het Engels beschikbaar. Andere talen zijn op aanvraag.