Rapportage

Na ontvangst van de monsters op ons laboratorium worden deze aangemeld in ons Laboratorium en Informatie Management Systeem (LIMS). Alle relevantie informatie over het monster wordt in dit systeem ingevoerd. Elk monster krijgt een uniek identificatienummer toegewezen en de monsters worden fysiek voorizen van een barcode. Gedurende het onderzoek wordt deze barcode continu gebruikt zodra er aan het monster / onderzoek werkzaamheden worden uitgevoerd. Zo weten we ten alle tijde exact wat de status van het onderzoek is.

Zodra alle analyseresultaten in het LIMS zijn ingevoerd en alle informatie gecontroleerd en geautoriseerd is, kan het analysecertificaat woden opgemaakt.

De resultaten ontvangt u op een uitgebreid analysecertificaat, indien nodig voorzien van advies. De analysecertificaten zijn exclusief beschikbaar voor onze klant en worden per email verstuurd. De resultaten van onze geaccrediteerde onderzoeken worden altijd voorzien van ons accreditatiekenmerk (RvA L420). Rapporten met dit kenmerk worden daarom door overheden, maar ook in het (inter)nationale handelsverkeer zonder meer geaccepteerd.

Micro-Analyse Zeeland biedt u de mogelijkheid om de rapportages aan klantspecifieke wensen aan te passen. Denk daarbij aan het vermelden van referentiewaarden. Ook het toetsen van de resultaten aan deze referentiewaarden behoort tot de mogelijkheden.

Standaard zijn onze rapportages in het Nederlands en het Engels beschikbaar. Andere talen zijn op aanvraag.