Automatisering

Automatisering

11 mei 2020

Om aan de toenemende vraag naar de detectie van pathogene micro-organismen te kunnen voldoen, hebben we geinvesteerd in automatisering van een deel van dit analyseproces. Een robot neemt nu een deel van het werk over.


Al vele jaren zijn onderzoek naar pathogene micro-ogranismen dagelijkse terugkerende analyses in ons laboratorium. Denk hierbij aan de detectie van bacteriën als Salmonella, Listeria monocytogenes of STEC. De vraag naar onderzoek van pathgoene micro-organismen is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Ook de vraag naar het snel kunnen leveren van de analyseresultaten komt steeds vaker op ons af.
Voor de nabije toekomst verwachten we dat er meer monsters aangeboden zullen worden voor onderzoek naar de aan/afwezigheid van pathogene micro-organismen.

Pipetteerrobot

Voor veel onderzoeken naar de aan/afwezigheid van pathogene bacteriën maken we gebruik van ''real time reverse transcription-polymerase chain reaction'' techniek, ofwel PCR-techniek.  Een zeer accurate en snelle detectiemethode. Echter, de voorbereidingen van een monster,  voordat de daadwerkelijke PCR-test plaats kan vinden, zijn erg bewerkelijk en arbeidsintensief met veel ''hands-on-time''.
 
Om aan de toenemende vraag van deze onderzoeken ook in de nabije toekomst te kunnen blijven voldoen, hebben we besloten om dit arbeidsintensieve voorbereidende proces, uit te laten voeren door een robot. Dit levert uiteraard voordelen op. Zo kunnen we tot 4x zoveel monsters verwerken dan voorheen, kunnen resultaten sneller gereed zijn, gaat de kwaliteit van het onderzoek omhoog, kunnen we tot 4 verschillende pathogenen bacteriën tegelijkertijd in de robot verwerken (bijvoorbeeld Salmonella, Listeria monocytogenes en STEC), en heeft de analist tijd beschikbaar om andere werkzaamheden uit te voeren.

Opdrachtgevers zullen geen veschil merken of zien op het analysecertificaat maar uiteraard wel profiteren van deze kwaliteitsverbetering.

Deze robot zal Micro-Analyse Zeeland helpen zich verder te ontwikkelen en wij verwachten hiermee op de toenemende vraag ook in de toekomst een antwoord te hebben!