Geaccrediteerd volgens nieuwe ISO 17025

Geaccrediteerd volgens nieuwe ISO 17025

11 mei 2020

De ISO 17025 is dé competentienorm voor laboratoria. Omdat een nieuwe versie van de norm uitgebracht is, hebben wij ons kwaliteitsysteem omgebouwd om te voldoen aan de nieuwse versie van de norm. De RvA heeft ons kwaliteitsysteem inmiddels goedgekeurd. We kunnen u nu melden dat we geaccrediteerd zijn conform ISO 17025:2017. De meest recente versie van de norm. U kunt blijven vertrouwen op ons geaccrediteerde laboratorium!


U wilt uw monsters laten onderzoeken door een geaccrediteerd laboratorium? In veel gevallen is zo'n accreditatie zelfs verplicht. Maar wat is accreditatie nu eigenlijk?

Wat is accreditatie?

Letterlijk vertaald betekent accrediteren: vertrouwen geven. U wilt er blindelings op kunnen vertrouwen dat de geleverde kwaliteit van hoog niveau is.  In Nederland heeft de overheid de Raad voor Accrediatie (RvA) aangewezen als nationale accreditatie-instantie. Het werk van de RvA is erop gericht u het vertrouwen te geven dat producten en diensten (in ons geval) analysecertificaten waarmaken wat ze beloven. 

Met ISO 17025 kunnen laboratoria een solide kwaliteitssysteem implementeren waarmee kan worden aangetoond dat het technisch competent is en in staat is om valide en betrouwbare resultaten te produceren. Een analysecertificaat van Micro-Analyse Zeeland heeft de meeste waarde als wij deskundig, onpartijdig en onafhankelijk te werk gaan. De RvA controleert daarom of wij voldoende competent zijn deze werkzaamheden uit te voeren. Als dat kan worden aangetoond kan een accreditatie worden verleend. 

Analyses volgens ISO 17025

De accreditatie is van toepassing op de verrichtingen/analyses die vermeld staan op de lijst van geaccrediteerde analyses; de geaccrediteerde scope.  Al deze analyses worden uitgevoerd in ons geaccrediteerde laboratorium te Kloosterzande. Van de in deze scope genoemde analyses kunt u erop vertrouwen dat ze voldoen aan de ''Algemene eisen voor de bekwaamheid van beproevings- en kalibratielaboratoria''., de ISO 17025.

Geaccrediteerd conform ISO 17025:2017

De meest populaire norm voor de competenties van test en kalibratielaboratoria (ISO/IEC 17025) is herzien. Hiermee sluit de norm aan bij de laatste ontwikkelingen in het werkveld van laboratoria. Deze vernieuwde versie is dé internationale norm voor laboratoria met test- en kalibratieactiviteiten. Bij grote wijzigingen krijgen laboratoria te maken met een overgangsperiode. We mogen nu met trots melden dat we volgens de nieuwste versie van de norm - ISO 17025:2017 geaccrediteerd zijn.

De meest actuele informatie over onze geaccrediteerde scope leest u hier! 

Resultaten wereldwijd geaccepteerd

De ISO 17025:2017 draagt ook bij aan samenwerking tussen laboratoria en andere organisaties, ook omdat resultaten breder worden geaccepteerd tussen landen. Analysecertificaten worden geaccepteerd over grenzen heen, zonder dat er verder getest hoeft te worden. Dit bevordert internationale handel.

De laatste markt- en technologische ontwikkelingen zijn verwerkt in de herziene norm. De norm beschrijft activiteiten en nieuwe werkwijzen van het hedendaagse laboratorium. De herziene norm dekt veranderingen op het gebied van techniek, vocabulaire en IT. Ook is er rekening gehouden met de laatste versie van ISO 9001.