Nieuwe Hygiënecode Zorginstellingen, woonvormen en Defensie

Nieuwe Hygiënecode Zorginstellingen, woonvormen en Defensie

24 mei 2023

De nieuwe Hygiënecode voor zorginstellingen, woonvormen en Defensie (editie 2023) is uitgekomen op 1 mei 2023. Mogelijk roept dit bij u allerlei vragen op. In dit nieuwsitem zullen wij wat aanvullende informatie geven over deze nieuwe editie. Op o.a. de website van het Voedingscentrum kunt u meer informatie vinden over de nieuwe Hygiënecode. Deze nieuwe editie van de Hygiënecode vervangt de 'Hygiënecode voor de voedingsverzorging in zorginstellingen en Defensie' (editie 2014) en de 'Hygiënecode voor de voedingsverzorging in woonvormen' (editie 2016).

De nieuwe Hygiënecode vervangt 2 ‘oude’ hygiënecodes!

De 'Hygiënecode voor de voedingsverzorging in zorginstellingen en Defensie' (editie 2014) en de 'Hygiënecode voor de voedingsverzorging in woonvormen' (editie 2016) zijn vanaf nu samengevoegd in één nieuwe Hygiënecode. Dat is gedaan omdat in de praktijk niet altijd duidelijk was, wanneer welke Hygiënecode precies gebruikt moest worden.

De vorm van zorg die de organisatie aanbood, bepaalde welke hygiënecode gebruikt moest worden.
Daardoor kwam het voor dat kleinschalige woonvormen voor bepaalde processen (bijvoorbeeld voor het regenereren van maaltijden) moest overstappen naar de Hygiënecode voor Zorginstellingen en defensie (editie 2014).

De maatregelen die je nu (in de nieuwe editie van de Hygiënecode) als organisatie moet nemen om de voedselveiligheid te kunnen waarborgen is door het samenvoegen van de twee hygiënecodes niet meer afhankelijk van de vorm van zorg die wordt aangeboden, maar door de processen die plaats vinden op het gebied van eten en drinken.

Door het samenvoegen van deze 2 hygiënecodes is er meer duidelijkheid en moeten organisaties niet switchen tussen 2 hygiënecodes. Uiteraard zijn niet alle processen op elke organisatie van toepassing. Je hoeft alleen te kijken naar de werkinstructies van de processen die voor jouw organisatie of locatie van toepassing zijn.


Wat is er precies gewijzigd?

Als je eerder de Hygiënecode voor de voedingsverzorging in zorginstellingen en Defensie' (editie 2014) gebruikte, dan geldt dat er een aantal standaardregistraties verdwenen zijn. Wel blijft het van belang dat de tempratuur van producten (in de opslag en bij ontvangst) in orde is en gecontroleerd wordt. Echter is het niet meer nodig om hier standaard een registratie van bij te houden.
Het is uiteraard wel van belang dat medewerkers weten bij welke temperatuur producten bewaard moeten worden en welke temperatuur producten moeten hebben bij ontvangst.

Verder verandert er eigenlijk weinig. De werkinstructies in de nieuwe Hygiënecode (editie 2023) zijn nagenoeg hetzelfde als de werkinstructies die uitgevoerd moesten worden in de 'Hygiënecode voor de voedingsverzorging in zorginstellingen en Defensie' (editie 2014) en de 'Hygiënecode voor de voedingsverzorging in woonvormen' (editie 2016).

Doordat sommige elementen nu duidelijker zijn opgeschreven, lijkt het misschien alsof (kleinschalige) woonvormen, op basis van deze nieuwe Hygiënecode (editie 2023), nu aan meer eisen moet voldoen. Maar dat is niet het geval.

Overigens leest u in hoofdstuk 1.4 van de nieuwe Hygiënecode meer over de verschillen met de vorige Hygiënecodes.


Vanaf wanneer moet er volgens de nieuwe Hygiënecode gewerkt worden?

Vanaf de publicatiedatum van de nieuwe Hygiënecode (1 mei 2023) kan deze gebruikt worden. Officieel geldt er een overgangstermijn van 2 maanden. Gedurende deze periode zijn ook de 2 eerdergenoemde (‘oude’) Hygiënecodes nog van kracht. Vanaf 1 augustus 2023 komen deze te vervallen en kan alleen de nieuwe Hygiënecode (editie 2023) gebruikt worden.


Waar moet ik aan voldoen?

Het is alleen nodig om de werkinstructies toe te passen van de processen die op jouw organisatie (locatie of afdeling) van toepassing zijn.

In hoofdstuk 1 (Inleiding) en hoofdstuk 17 ('Bouw, inrichting en wering van plaagdieren') van de nieuwe Hygiënecode staat meer achtergrondinformatie en meer overkoepelende informatie. Deze informatie is vooral bedoeld voor HACCP-verantwoordelijke en/of het managementteam van jouw organisatie. In deze hoofdstukken staan namelijk randvoorwaarden beschreven waaraan de organisatie moet voldoen.

Je bent verplicht om de werkinstructies (die voor jouw organisatie, locatie of afdeling van toepassing zijn) uit te voeren zoals deze omschreven zijn. Er bestaat een uitzondering. Overal in de nieuwe Hygiënecode staan tips, adviezen of aanvullende informatie aangeduid met een ‘a’.
Het is niet verplicht om de met ‘a’ aangeduide onderdelen te gebruiken, maar het kan je wellicht helpen het proces makkelijker of nóg (voedsel)veiliger te laten verlopen.


Hoe zit het met de jaarlijkse audit?

Ook in deze versie van de Hygiënecode wordt een jaarlijkse audit verplicht gesteld. U kunt ervoor kiezen de audits zelf uit te voeren of dit door een extern adviesbureau te laten doen. Micro-Analyse Zeeland informeert u graag over de mogelijkheden die wij hebben om u daarin te ondersteunen.