Legionellapreventie in coronacrisis

Legionellapreventie in coronacrisis

2 april 2020

In Nederland zijn vergaande maatregelen genomen, gericht op beheersing van het coronavirus. Om te voorkomen dat op termijn problemen ontstaan met legionellabesmettingen in de drinkwaterinstallaties heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T) van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat daarover advies uitgebracht.


Ziekenhuizen en zorginstellingen

Voor ziekenhuizen en zorginstellingen geldt dat alle mensinzet gericht is op beheersing van het coronavirus. Monsternemers krijgen geen toegang en het uitvoeren van legionellapreventie (spoelen en metingen van temperatuur van drinkwater) is momenteel niet de eerste prioriteit van deze instellingen. Is een instelling niet toegankelijk voor mensen van buiten, stel de reguliere bemonstering voor legionella of voor de meetprogramma’s dan uit tot later dit jaar of zoek naar alternatieven. Kijk naar mogelijkheden om het spoelen van weinig gebruikte tappunten toch uit te kunnen voeren. Ga in het uiterste geval over van een frequentie van wekelijks spoelen naar 2-wekelijks spoelen.

Recreatieve sector en Horeca

Een tweede categorie betreft die instellingen die als gevolg van de maatregelen (gedeeltelijk) zijn gesloten. Momenteel gaat het om zwembaden en sauna’s. Daarnaast zijn er hotels en bungalowparken die hebben besloten te sluiten zonder daartoe verplicht te zijn. Andere soorten instellingen kunnen hierin volgen. Voor deze categorie instellingen geldt dat er geen of minder verbruik van drinkwater is en het water in de leidingen dus lang stilstaat. Dit vergroot het risico op groei van legionellabacteriën in de drinkwaterinstallatie. Bij leegstand of sluiting moeten periodieke beheersmaatregelen (spoelen en temperaturen) worden uitgevoerd zoals in een normale situatie.

Na opheffing nationale coronamaatregelen

Als de coronacrisis voorbij is, worden de installaties weer in gebruik genomen. Zorg ervoor dat een draaiboek beschikbaar ligt waarin is opgenomen dat legionellamonsters worden genomen vóór ingebruikname van de drinkwaterinstallatie. Voer verder de beheersmaatregelen uit conform het beheersplan en noteer dit in het logboek.

Monsternemingen door Micro-Analyse Zeeland

Als u in deze periode op onze onze jaarlijkse planning staat, dan kunt u van ons zoals gebruikelijk een telefoontje verwachten. U kunt dan aangeven of de periodieke monsterningen gewoon plaats kunnen vinden of dat u de monsternemingen liever wilt uitstellen. In dat laatste geval nemen wij op een later moment opnieuw contact met u op om de afspraak in te plannen.

Uiteraard hebben wij de nodige maatregelen getroffen om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren. Daarbij worden de richtlijnen van het RIVM gevolgd. Aanvullend worden door onze buitendienstmedewerkers handschoenen gedragen bij uitvoering van de werkzaamheden op locatie. In de meeste gevallen neemt onze medewerker zelfstandig de watermonsters waardoor 1,5m afstand tot elkaar erg eenvoudig te realiseren is.

Bron:

Website van de Inspectie Leefomgeving en Transport (www.ilent.nl)